Pogoji poslovanja

Spletna stran na naslovu www.prilovrizu.si je v lasti:

MONIKA KURINČIČ – NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
Drežnica 22, 5222 Kobarid, Slovenija
Davčna številka: 16421752
Matična številka: 2600781000
Primarna dejavnost: I55.202 – turistične kmetije s sobami
TRR: TRR : SI56 0400 1003 0056 118

Elektronski naslov: stanko.kurincic@siol.net
Telefonska številka: 00386 41 494 565 ali 00386 5 3848636

Ponudnik bo s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju spletnih strani poskušal zagotavljati točnost in ažurnost podatkov na spletnih straneh www.prilovrizu.si, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti. Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Niti ponudnik niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Vse informacije, besedila in slikovna gradiva na spletnih straneh www.prilovrizu.si so predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebine, objavljene na spletnih straneh, so lahko uporabljene le s soglasjem lastnika spletnih strani oz. avtorjev vsebin/slik.

Ponudnik si pridržuje pravico, da spremeni vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. Pri tem ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

1. Splošni pogoji

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo v okviru izvajanja dejavnosti ponudnika za vse stranke enako, razen če se s posamezno stranko pisno dogovori drugače. Splošni pogoji so v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani www.prilovrizu.si.

2. Končna določila

V vseh cenah, objavljenih na spletni strani www.prilovrizu.si, je že vključen davek na dodano vrednost. Ponudnik ni davčni zavezanec. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno Okrajno sodišče v Novi Gorici.

Plačilo koriščene storitve je možno samo z gotovino ali z nakazilom na bančni račun.

3. Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 31.1.2023.